Přemýšlíte, že si Czech Garrison pozvete na svoji akci?

Nic nepřitáhne pozornost k Vaší akci tak jako skupina stormtrooperů v plné zbroji. Na rozdíl od individuálních bavičů funguje 501. legie jako skupina vytvářející skutečné science-fiction/fantasy prostředí s celou řadou profesionálních kostýmů a rekvizit. Naše vnitřní normy zajišťují vysokou úroveň profesionality při akcích a vystoupeních a díky tomu je zaručen jejich hladký průběh. Účast na akcích po celém světě po dobu více jak deseti let znamená, že jméno 501. legie zvyšuje návštěvnost a pozornost médií.

Co je dobré vědět?

 • Prvním důležitým krokem je pročíst si tato pravidla. Vycházejí z našich mezinárodních pravidel, podle nichž se musíme jako jednotka podřízená naší mateřské organizaci řídit.
 • Ke všem žádostem se snažíme přistupovat individuálně a z naší strany platí, že se vždy snažíme dohodnout a vyjít vstříc.
 • Je důležité si uvědomit, že některé děti se mohou našich kostýmů bát. Máme však za sebou již mnoho akcí a víme, jak se v takovýchto situacích chovat.
 • Pokud budete domlouvat akci s někým z Czech Garrison a nebude to velitel (CO), nebo hlavní koordinátor akcí (GEC), prosíme kontaktujte je. Pouze oni jsou oprávněni oficiálně domlouvat akce Czech Garrison.

Nejčastější dotaz, na který se ptáte

Účastníte se i oslav narozenin či jiných soukromých akcí?

Ano i ne. Především záleží na domluvě mezi Vámi a hlavním koordinátorem akcí (GEC), který připravuje a je zodpovědný za akce Czech Garrison. Pokud bude akce v souladu se zaměřením Czech Garrison, je velká šance, že s účastí budeme souhlasit. Kontaktujte nás a my s Vámi budeme dále komunikovat.

Kontaktujte nás

 • První možností je využít naši sekci Kontakty a obrátit se na člena velení, který má akce na starost (hlavní koordinátor akcí - GEC).
 • Nebo využijte kontaktní formulář na stránkách 501. legie

DODATEK PRO PODNIKOVÁ A PROPAGAČNÍ VYSTOUPENÍ

 • 501. legie je ryze dobrovolnická kostýmová organizace. Zaměřuje se na kostýmovou činnost na profesionální úrovni a snaží se tak dostat Star Wars do širšího povědomí. V neposlední řadě se věnuje charitativní činnosti na místní, národní i celosvětové bázi.
 • 501. legie nemůže zaručit, že bude schopná dodat na danou akci konkrétní postavy či požadované množství členů.
 • Všichni členové 501. legie využívají značku a duševní vlastnictví společnosti Lucasfilm Ltd. s jejím svolením. Nemají žádný podíl na tomto duševním vlastnictví a nemohou poskytnout žádná práva k tomuto vlastnictví.
 • Všichni členové 501. legie se zavazují dodržovat nejvyšší standardy profesionálního chování.
 • Většina členů Legie nejsou členy žádných hereckých organizací. Radikální změny v programu, zkoušky během dne atd. představují pro členy Legie zátěž navíc. Členové Legie účinkují dobrovolně a nelze od nich požadovat, aby vystupovali v rozsáhlých scénkách nebo prováděli jiné akce či výstupy s náročnou choreografií.

Požadavky pro podnikové a propagační akce

 • Podniková nebo propagační akce je jakákoli akce sponzorovaná korporátní, reklamní, propagační nebo marketingovou firmou za účelem propagovat určitý produkt nebo podpořit prodej či vydání média.
 • Upozorňujeme, že Legie se neúčastní politických ani protestních shromáždění.
 • Produkt nebo událost musí mít obvykle nějakou spojitost se Star Wars franšízou a může podléhat svolení Lucasfilm Ltd. Pokud bude mít Legie nějaké pochybnosti o validitě produktu nebo události, vyhrazuje si právo kontaktovat Lucasfilm Ltd.

Honorář:

Pravidla 501. legie nám zakazují brát si za vystoupení honorář. Namísto peněžního vyrovnání lze požádat o darování na charitu ve jménu 501. legie, což je v souladu s naším posláním podílet se na charitativní činnosti ve spojení s našimi kostýmovými aktivitami. Dar by měl být úměrný požadovanému počtu postav a době trvání události.

Minimální požadavky:

Členové 501. legie jsou dobrovolníci se zodpovědnostmi „reálného života“, čímž se rozumí zaměstnání a rodina. Radikální změny v programu, zkoušky během dne atd. představují pro členy Legie zátěž navíc.

Omezení související s našimi kostýmy vyžadují následující:

 • minimálně 2 týdny předstih pro naplánování akce, nejlépe však 30 dní
 • pořadatel akce a koordinátor Garrisonu stanoví konkrétní „kontaktní bod“ pro vzájemné předávání informací
 • pravidelné přestávky v zastíněných či jinak chlazených prostorách (v závislosti na charakteru kostýmu každých 30 minut až 2 hodiny)
 • zajištění pitné vody či jiných nápojů
 • přístup k toaletám
 • přístup k převlékárně, která je čistá, dobře osvětlená a veřejně nepřístupná
 • parkování zdarma nebo hrazené organizátorem, které je blízko k místu, kde se událost koná (vzdálené méně než 5 minut chůze)
 • prostředí, kde naši členové budou vystupovat nebo se stýkat s veřejností, musí být bezpečné a dobře udržované a osvětlené
 • přítomnost pomocníků z naší vlastní skupiny - tzv. kadetů, kteří asistují našim členů
 • bezpečnost zajišťuje a zodpovídá za ni organizátor, ne členové Legie
 • nejsme schopní sehrávat bitvy ani provádět rozsáhlou choreografii - scénáře k vystoupení by měly být sestavovány s ohledem na tato omezení

Pomocný personál Legie

Mnoho kostýmů, které členové Legie nosí, má omezené zorné pole a volnost pohybu. Je tedy obvyklé, že si členové Legie berou na akce s sebou i pomocný personál (dále „pomocníci“). Pomocníci asistují účinkujícím v kostýmech s oblékáním před zahájením akce a slouží jim i jako druhé oči a uši. Naši pomocníci jsou obvykle jiní členové Legie, rodinní příslušníci nebo potencionální noví členové, kteří pracují na dosažení členství v Legii.

Třebaže pomocníci jsou účinkujícím v kostýmech po ruce pro jejich bezpečí a pohodlí, za bezpečnost události jako takové zodpovídá organizátor.

Místo konání:

Organizátor je zodpovědný za ohlášení a koordinaci akce se správou, majitelem a ochrankou daného místa.

Mějte na paměti, že u některých obchodních nebo veřejných prostranství (např. u obchodních domů) pravidla nebo místní jurisdikce zakazují nošení masek nebo replik zbraní na veřejnosti. Je třeba, aby sponzor objasnil podmínky vystoupení účinkujících v kostýmech a pravidla týkající se replik zbraní nejméně týden před akcí.

Organizátor souhlasí, že umožní plný přístup na místo představení a do přípravných prostor členům Legie vystupujícím v kostýmech a jejich pomocníkům alespoň jednu hodinu před zahájením události. Tento limit je možné upravit v závislosti na rozsahu a závažnosti události a podle dohody mezi sponzorem a koordinátorem akce ze strany Legie.

Autogramy a fotografie:

Členové Legie jsou často žádáni o autogramy. Je zásadou Legie těmto žádostem vyhovět. Členové se obvykle podepisují způsobem shodným s postavami, jež reprezentují; např. TK-#### u stormtroopera nebo SL-#### u Darth Vadera. Nesmíme a nebudeme požadovat zakoupení žádného předmětu pro poskytnutí autogramu. Předměty jako např. knihy nebo upomínkové předměty mohou být na místě přístupné k prodeji, avšak pořadatel musí souhlasit s tím, že nebude vyžadovat zakoupení žádného předmětu, kupónu ani známky za poskytnutí autogramu od účinkujícího v kostýmu.

Cestovní výlohy:

Pokud je nutné na akci cestovat na vzdálenost větší než 50km, Legie může od organizátora požadovat kompenzaci za cestovní výlohy členů, které zahrnují palivo, jídlo, popř. ubytování. Organizátor může zajistit přepravu, jídlo a ubytování sám, pokud se tak rozhodne.

Potřebujeme:

 • čistou a uzamykatelnou převlékárnu
 • přístup k toaletám
 • pitnou vodu (v lahvích)
 • jídlo a svačiny, pokud akce potrvá déle než čtyři hodiny

Vítáme:

 • jídlo nebo svačiny, pokud akce potrvá déle než dvě hodiny
 • vstupenky na akci (u hudebních, divadelních nebo filmových představení)
 • přístup k neveřejným toaletám
 • židle / stoličky

Všeobecně stačí jeden stůl s židlemi. Vzhledem k omezené pohyblivosti si většina účinkujících v armorech nemůže sednout. Barové stoličky - pokud jsou k dispozici - jsou pro stormtroopery ideální posezení.